Elektroniczna wymiana danych

Program TaxFree 5 posiada wbudowane funkcje wymiany danych o wystawionych oraz potwierdzonych przez Urząd Celny dokumentach taxfree.

Aby uruchomić tę funkcjonalność należy zarejestrować sklep na stronie Izby Celnej (https://granica.gov.pl/TaxFree/). Po zarejestrowaniu sklepu możemy od razu włączyć funkcję wysyłania wystawionych dokumentów do systemu UC.

Klienci, których dokumenty są dodatkowo wysyłane w formie elektronicznej są szybciej odprawiani na granicy (na niektórych przejściach granicznych są wydzielone odrębne pasy ruchu dla posiadających dokumenty zgłoszone elektronicznie).

Funkcjonalność włącza się w oknie „konfiguracja” zakładka „Elektroniczna wymiana danych”:

Program TaxFree 5 może wysyłać dokumenty automatycznie po wydruku, pytać czy wysłać dokument (po wydruku dokumentu pojawi się okno jak poniżej) lub można obsługiwać wysyłkę samodzielnie poprzez funkcję dostępną w rejestrze dokumentów.

Po zarejestrowaniu firmy na dostęp rozszerzony do systemu UC możemy dodatkowo uzyskiwać bezpośrednio w programie informacje o dokumentach, które zostały już odprawione na granicy. W konfiguracji programu TaxFree możemy włączyć automatyczne odbieranie potwierdzeń wywozu przy uruchamianiu programu oraz kontrolę dokumentów przy rejestracji zwrotu vat. Można tu ustawić wyświetlanie ostrzeżenia o braku potwierdzenia lub zablokować zwrot vat dla dokumentów nie posiadających potwierdzenia elektronicznego z UC.

Odbiór potwierdzeń można też uruchomić poprzez funkcję dostępną w rejestrze dokumentów: