Jak zacząć?

O co w tym chodzi ?

W największym skrócie system taxfree polega na tym, że sklep zwraca podatek VAT (cały lub część) za dokonane zakupy (po spełnieniu pewnych warunków, o których niżej). Sam proces sprzedaży wygląda podobnie jak np. sprzedaż na fakturę dla osoby nieprowadzącej działalności (czyli wystawiamy paragon, a następnie do tego paragonu fakturę). W przypadku taxfree dokumentem wystawionym do paragonu jest właśnie „zwrot vat dla podróżnych”. Dokument taki wystarczy wystawić w jednym egzemplarzu (ponieważ aby nabrał „mocy” musi zostać ostemplowany na granicy i wrócić do sklepu).  Na podstawie tego ostemplowanego dokumentu można zwrócić podatek, który to następnie ujmuje się w deklaracji VAT-7.

Jak rozpocząć sprzedaż taxfree

Firma, która zamierza prowadzić sprzedaż dla turystów „tax free” powinna spełnić kilka warunków: – podpisać umowę z pośrednikiem (jeśli nie zamierza zwracać podatku VAT samodzielnie lub gdy obroty za rok poprzedni były niższe niż 400.000,-),

– powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego, że rozpoczyna sprzedaż „taxfree” oraz podać lokalizacje punktów zwrotu podatku (lub nazwę pośrednika, z którym została podpisana umowa),

– zaopatrzyć się w oprogramowanie wspomagające wystawianie oraz rozliczanie dokumentów,

– oznakować odpowiednio lokal (na zewnątrz oraz w środku lokalu naklejka taxfree i informacja dla podróżnych w czterech językach – do pobrania niżej)

– (opcjonalnie) zarejestrować się w Urzędzie Celnym, aby mieć możliwość wysyłania dokumentów taxfree w formie elektronicznej oraz odbierania informacji o dokumentach odprawionych

Program TaxFree zaoszczędzi Państwu mnóstwo czasu podczas wystawiania dokumentów oraz w przypadku korzystania z elektronicznej wymiany danych z Urzędem Celnym – skróci czas odprawy Waszych klientów, a także zapewni zwrotną informację o dokumentach, które zostały odprawione (w przeciwnym wypadku sprzedawca powinien przy dokonywaniu zwrotu VAT sprawdzać w rejestrze R30 czy dokument został odprawiony, aby uniknąć możliwych fałszerstw pieczęci celnych).

Rozliczanie sprzedaży taxfree

Opis dotyczy sytuacji gdy firma samodzielnie dokonuje zwrotu podatku podróżnym.

Zwrot podatku przysługuje podróżnym, którzy:

– wywieźli zakupione towary poza granice UE w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu i posiadają dokument potwierdzony przez służby celne (pieczęć na odwrocie dokumentu taxfree),

– dostarczyli dokument taxfree w ciągu 10-ciu miesięcy od daty zakupu do sprzedawcy,

Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym następuje podczas składania deklaracji VAT. W przypadku gdy zwrot podatku został dokonany przed złożeniem deklaracji VAT za dany okres, sprzedaż taką opodatkowuje się wg. stawki 0% i wykazuje w pozycji 23 deklaracji VAT. Program TaxFree umożliwia wydruk rejestru dokonanych zwrotów za podany okres sprzedaży wraz z uwzględnieniem okresu zwrotu podatku. W przypadku zwrotu podatku za miesiące już rozliczone należy złożyć korektę deklaracji VAT za odpowiedni okres (w ciągu 10 miesięcy od daty dostawy). Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wypełnienia dokumentu TaxFree gdyż błędy mogą spowodować poważne konsekwencje podatkowe. Dokument przyjęty od klienta musi posiadać jego podpis na odwrocie dokumentu (w przypadku stosowania zielonych formularzy i dokonywania zwrotu w gotówce), do dokumentu musi być dołączony paragon z kasy lub drukarki fiskalnej (w przypadku używania papieru termicznego należy zadbać aby był odpowiedniej jakości – najlepiej zwrócić również uwagę klientowi aby nie trzymał dokumentów taxfree w miejscu o wysokiej temperaturze).